Archiwum - 2019

 • Rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych,
 • czyszczenie elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug,
 • likwidacja pęknięć
 • wymiania 52 okien.

Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, remont podniebia, czyli wewnętrznej części sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

GALERIA

Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowej bieżni. Dla najmłodszych użytkowników przewidziano również plac zabaw wyposażony m.in. w kiwaki, huśtawki i bujaki na sprężynach. W ramach zadania wybudowana zostanie także siłownia zewnętrzna i street workout z zestawem urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej. Budowa nowej nawierzchni boiska głównego z systemem nawadniania i trybunami na 500 osób, montaż oświetlenia, nagłośnienia oraz boiskowej infrastruktury. Usunięcie pobliskiej skarpy pozwoli na takie usytuowanie płyty głównej, iż w póżniejszym czasie będzie możliwe wybudowanie dodatkowego boiska treningowego. Przebudowane zosaną również parkingi, dojazd do obiektu oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Adaptacji ulegnie także pięć kontenerów socjalnych pod zaplecze magazynowe. Całość zostanie wyposażona w nowy monitoring wizyjny.

GALERIA

 

GALERIA

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego w następującym zakresie:

 • budowa oświetlenia wraz z siecią zasilającą,
 • budowa monitoringu wraz z siecią światłowodową,
 • przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej.

GALERIA

Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej, polegała m.in. na wymianie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje, ograniczeniu prędkosci do 30 km/h, budowie wyniesionych skrzyżowań oraz wprowadzeniu kontraruchu rowerowego. W ramach przebudowy ulica zyskała nową zieleń, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Głównym celem inwestycji była poprawa sytuacji pieszych na ulicy i dodanie zieleni przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów.
 

Wykonanie koncepcji projektowej dla budowy ul. Ożarowskiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Obodrzyckiej.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Obodrzyckiej ma biec od skrzyżowania z ul. Warowną do skrzyżowania z ul. Kurlandzką. Dalszy przebieg ścieżki, od ulicy Obodrzyckiej, prowadzi ulicą Gołężycką, przechodząc w ulicę Baranowską i  dalej - aż do ronda u zbiegu ulic Sandomierskiej, Ożarowskiej, Jędrzejowskiej, Baranowskiej i Minikowo, a następnie wzdłuż w ul. Ożarowskiej. Koncepcja będzie zakładać również budowę nowej ulicy Ożarowskiej od ulicy Czernichowskiej do ulicy Głuszyna. 
Z nowoprojektowanej ulicy Ożarowskiej zaprojektowana zostanie również ścieżka pieszo-rowerowa, która skręci w ulicę Głuszyna i przebiegnie aż do skrzyżowania z ulicą Ignacego Domeyki.

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 6 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Zespół Szkół Łączności
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka
 • Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych

Zakres prac obejmuje m.in. prace związane z dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja terenu sportowego wraz z modernizacją i doposażeniem w nowe elementy mocno zniszczonych placów zabaw, znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 66. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną m.in.: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo zostanie stworzony plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie postawione zostaną zestawy do ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy siłownię zewnętrzną oraz urządzenia sprawnościowe „street workout”. Dla najmłodszych użytkowników powstanie nowy plac zabaw, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną kamery monitoringu wizyjnego oraz zostanie uzupełnione oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8.

Wykonano nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej, izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz wierzchniego pokrycia z młotowanej blachy aluminiowej. Dodatkowa, łukowa konstrukcja stalowa ścian szczytowych powiększyła przestrzeń do wykorzystania w sali gimnastycznej. Ściany szczytowe zostały zamknięte płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.

Zamontowano nową instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono  instalację elektryczną wraz z całym osprzętem na nową, energooszczędną typu LED. Wykonano posadzkę sportową, przystosowaną do uprawiania sportów akrobatycznych. Wyremontowane zostały również szatnie, sanitariaty i pozostałe pomieszczenia socjalne. Budynek w całości został poddany termoizolacji. Wymieniono całkowicie stolarkę drzwiową i częściowo okienną.

Budowa drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Stolarskiej do wjazdu na teren targów za ul. Święcickiego, wraz z remontem nawierzchni chodnika oraz budową nowych, równoległych miejsc postojowych, w miejscu dotychczas istniejących.

Rozbudowa ul. Lotniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wzlotową. Otrzyma on nową nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i awaryjna sygnalizacja świetlna dla straży pożarnej. Wykonawca zbuduje również na tym odcinku kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny, przebudowana zostanie sieć gazowa i uliczne oświetlenie.

Dzięki tej inwestycji samochody strażackie z nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej będą miały ułatwiony wyjazd na ulicę Dąbrowskiego, również w kierunku zachodnim. W tym celu, specjalnie dla nich, powstanie bezpieczny przejazd przez ul. Dąbrowskiego.

Termomodernizacja 7 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu im. Juliana Tuwima
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa nr 22
 • Szkoła Podstawowa nr 46
 • Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika

W ramach inwestycji realizowane będą m.in. prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.  

Dobudowa do istniejącego budynku szkoły:

 • skrzydła dydaktycznego od strony ul. Sarmackiej, obejmującego korytarz oraz cztery sale dydaktyczne,
 • do części południowej skrzydła z salą dydaktyczną oraz salą gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym.

Ponadto inwestycja obejmuje również:

 • roboty modernizacyjne starego budynku (wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem papowym),
 • adaptację sali dydaktycznej na węzeł sanitarny,
 • wykonanie dodatkowych ścian nośnych,
 • wykonanie nowych tynków i posadzek,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

GALERIA

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu "Golęcin", polegająca na finansowanych z budżetu Miasta Poznania:

 • rozbiórce dwóch domków Ciechanowskich i budowie magazynu,
 • wykonania projektu budowy boiska piłkarskiego,
 • wymianie okien w budynku administracyjno - hotelowym,
 • dociepleniu budynku administracyjno - hotelowego w części hotelowej,

oraz finansowanej z budżetu obywatelskiego:

 • budowie punktu gastronomicznego.

Rozbiórka starego, będącego w złym stanie technicznym obiektu i budowa nowej pływalni, dysponującej głównym 25 - metrowym basenem z sześcioma torami, o szerokości 2,5 m każdy oraz basenem rekreacyjnym do nauki pływania, oswajania z wodą niemowląt, wodnego aerobiku i hydromasażu.

Pływalnia jest wyposażona w strefę przeznaczoną na fitness oraz mały zespół saun. Do dyspozycji użytkowników są dwie przebieralnie dla grup zorganizowanych, przebieralnia  kabinowo-szafkowa wyposażona w 12 kabin oraz 60 dwupoziomowych szafek, a także zespół przebieralni i natrysków dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie obiektu znajdują się również m.in. pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe oraz mała kawiarnia.

W otoczeniu pływalni dokonano nasadzeń zieleni i zamontowano obiekty małej architektury. Powstała droga wewnętrzna z chodnikiem oraz nowe miejsca parkingowe.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Palacza na odcinku od ul. Promienistej do ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a następnie na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.  Przebudowa ulicy Palacza została wykonana w oparciu o standardy przyjęte przy realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Promienista - Palacza”.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

GALERIA

Wykonanie, według założeń Budżetu Obywatelskiego, traktów pieszych i rowerowych łączących Rataje-Park z Maltą i Wartą, oraz z ul. Jana Pawła II. W związku z koniecznością uzyskiwania różnych decyzji administracyjnych  i kwestiami regulacji terenowo-prawnych, prowadzona jest etapowo.

Lokalizacja (pdf): tutaj