Budowa zaplecza przystani jachtowej

Nazwa zadania: 

Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie

Dysponent: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie zaplecza socjalnego dla przystani jachtowej w Starym Porcie, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • Kwiecień - wrzesień 2019 r. - realizacja robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data utworzenia: 30.08.2018
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:09