Budowa DDR w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich

Nazwa zadania: 

Budowa DDR w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od  ulicy Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Stolarskiej do wjazdu na teren targów za ul. Święcickiego, wraz z remontem nawierzchni chodnika oraz budową nowych, równoległych miejsc postojowych, w miejscu dotychczas istniejących.

Terminy: 

 

  • I kwartał 2019 r. –  rozpoczęcie robót budowlanych.
  • sierpień/wrzesień 2019 r. – zakończenie przedmiotu umowy

Aktualny stan realizacji: 
  • Odcinek przekazany do użytkowania
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 15.11.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:17