Modernizacja stadionu Polonii

Nazwa zadania: 

Modernizacja stadionu Polonii

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej. Budowa nowej nawierzchni boiska głównego z systemem nawadniania i trybunami na 500 osób, montaż oświetlenia, nagłośnienia oraz boiskowej infrastruktury. Usunięcie pobliskiej skarpy pozwoli na takie usytuowanie płyty głównej, iż w póżniejszym czasie będzie możliwe wybudowanie dodatkowego boiska treningowego. Przebudowane zosaną również parkingi, dojazd do obiektu oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Adaptacji ulegnie także pięć kontenerów socjalnych pod zaplecze magazynowe. Całość zostanie wyposażona w nowy monitoring wizyjny.

GALERIA

 

Terminy: 
  • marzec 2019 r. - planowany termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych
  • IV kw. 2019 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończno roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 15.02.2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 17.08.2020 - 14:25