Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Nazwa zadania: 

Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekrecyjnej

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury.

Terminy: 
  • Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy - październik 2017 r.
  • Realizacja inwestycji - październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  •  Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 23.11.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:10