Inwestycje zrealizowane 2023

Prace budowlane na ul. Warszawskiej

Zadanie inwestycyjne obejmuje prace budowlane polegające na wyremontowaniu i wzmocnieniu północnej jezdni ul. Warszawskiej wraz z odtworzeniem chodnika, peronów i zatok autobusowych, na odcinku od ul. Św. Michała do ul. Krańcowej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

W ramach inwestycji zmodernizowanie zostanie pokrycie dachowe Domu Pomocy Społecznej oraz wymiana dźwigu osobowego. W zakres zadania wchodzi również: wykonanie robót budowlanych wynikających z zaleceń po przeprowadzonym przeglądzie budowlanym, przeprowadzenie ekspertyzy i projektu naprawy spękań elewacji zewnętrznej oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Celem inwestycji była przebudowa ul. Miłosza na Strzeszynie. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia na odcinku od torów kolejowych do ul. Literackiej. Zbudowane zostały także miejsca postojowe, chodniki oraz zjazdy do posesji. W projekcie uwzględniono też budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Prace toczyły się również na pobliskiej ul. Stachury, gdzie powstanie kanał deszczowy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Strony