Zrealizowane 2020

Przygotowanie koncepcji kładki przez Wartę dla pieszych i rowerzystów, która połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I (LOKALIZACJA). Kładka nie tylko ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić jej funkcjonalne połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

SZCZEGÓŁY KONKURSU

REGULAMIN