Zrealizowane 2020

Strefa skateparku jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Jej adresatami są zarówno użytkownicy deskorolek, rolek, hulajnóg, jak i rowerów wyczynowych. Skatepark został zlokalizowany przy ul. Szpaków, w pobliżu parkingu przed Szkołą Podstawową nr 55. Obiekt jest kolejnym atrakcyjnym punktem aktywnego wypoczynku strefy okołomaltańskiej oraz miejscem integracji dla młodzieży z pobliskich osiedli.

 

Budowa nowego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej, zlokalizowanego przy ul. Warmińskiej 1 oraz poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej. Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcję stadionu rozgrzewkowego dla istniejącego stadionu głównego.

GALERIA

 

W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy budynki: magazyn przeciwpowodziowy, budynek strażnicy oraz wozownia - garaż dla pojazdów OSP. W kompleksie na poznańskiej Woli będą stacjonowały: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego "Mistral" oraz Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W nowym budynku znajdzie się także Magazyn Przeciwpowodziowy dla Miasta Poznania, który obecnie, tymczasowo, mieści się w Forcie II.
 

Budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Droga Dębińska, realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji powstały 4 wieże oświetleniowe o wysokości ok. 25 m, konstrukcje wsporcze do montażu opraw oświetleniowych, pomosty serwisowe wraz z balustradami i drabinami wejściowymi, kontenerowa stacja transformatorowa oraz instalacja oświetleniowa wraz z oprawami.

 

Przygotowanie koncepcji kładki przez Wartę dla pieszych i rowerzystów, która połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I (LOKALIZACJA). Kładka nie tylko ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić jej funkcjonalne połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

SZCZEGÓŁY KONKURSU

REGULAMIN

Strony