Inwestycje zrealizowane 2021

ETAP I

Kontynuacja remontu prowadzonego do tej pory samodzielnie przez szkołę, w ramach którego zmodernizowane zostały sale lekcyjne w przyziemiu gmachu.  Obecnie gruntownej modernizacji poddane zostaną szkolna kuchnia, stołówka, sanitariaty i korytarz znajdujące się w przyziemiu gmachu. Przebudowana zostanie wentylacja mechaniczna, a na schodach przewidziano montaż platformy dla wózka inwalidzkiego.

Dodatkowo zbudowany zostanie odcinek podziemnego kanału wentylacyjnego, a na żelbetowej płycie fundamentowej stanie murowany z cegły klinkierowej element czerpni powietrza. Na nim w przyszłości zostanie umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły.

ETAP II

Dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p-poż., a więc wykonanie wydzielających je przeszklonych przegród o odpowiedniej odporności ogniowej, zamontowanie systemu alarmowego p-poż. oraz wykonanie automatycznego systemu oddymiania klatek schodowych.

Budowa układu drogowego ulicy Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej. Inwestycja obejmuje budowę jedni ze skrzyżowaniem oraz chodników i zjazdów, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawników, modernizację sieci gazowej wraz z przebudową przyłączy gazowych oraz oznakowanie ulicy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Budowa nowoczesnego układu drogowego: jezdni, zatok postojowych, zjazdów oraz chodników. W ramach inwestycji zostaną nasadzone nowe drzewa oraz krzewy, a istniejące trawniki poddane będą regeneracji. Budowa obejmie także nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Pojawią się też nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Całość prac uzupełni oznakowanie ulicy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Strony