Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, polegająca na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki

Nazwa zadania: 

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, polegająca na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego w następującym zakresie:

  • budowa oświetlenia wraz z siecią zasilającą,
  • budowa monitoringu wraz z siecią światłowodową,
  • przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej.
Terminy: 

 

  • luty 2019 r. - termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Inwestycja została zakończona  i oddana do użytku
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych. w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 16.11.2018
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:03