Wspólna koncepcja budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem

Nazwa zadania: 

Wspólna koncepcja budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie koncepcji projektowej dla budowy ul. Ożarowskiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Obodrzyckiej.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Obodrzyckiej ma biec od skrzyżowania z ul. Warowną do skrzyżowania z ul. Kurlandzką. Dalszy przebieg ścieżki, od ulicy Obodrzyckiej, prowadzi ulicą Gołężycką, przechodząc w ulicę Baranowską i  dalej - aż do ronda u zbiegu ulic Sandomierskiej, Ożarowskiej, Jędrzejowskiej, Baranowskiej i Minikowo, a następnie wzdłuż w ul. Ożarowskiej. Koncepcja będzie zakładać również budowę nowej ulicy Ożarowskiej od ulicy Czernichowskiej do ulicy Głuszyna. 
Z nowoprojektowanej ulicy Ożarowskiej zaprojektowana zostanie również ścieżka pieszo-rowerowa, która skręci w ulicę Głuszyna i przebiegnie aż do skrzyżowania z ulicą Ignacego Domeyki.

Terminy: 
  • styczeń 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą koncepcji projektowej
  • grudzień 2019 r. – zakończenie prac koncepcyjnych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono prace koncepcyjne
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 23.10.2018
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:06