W przygotowaniu

Wybudujemy nowoczesną ulicę osiedlową. Dotychczas gruntowa droga, zamieni się w bezpieczną i nowoczesną ulicę z chodnikami, kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową. W ramach zadania wybudujemy także oświetlenie uliczne oraz wykonamy nasadzenia rekompensacyjnej na ul. Oświęcimskiej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontujemy również dwa progi zwalniające, które pomogą uspokoić ruch.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa, w zakres której wejdą:

  • Dwa wiadukty drogowe zlokalizowane w ciągu ulicy Lutyckiej (DK 92) i Golęcińskiej (nowy przebieg) nad linią kolejową nr 354 w Poznaniu,
  • Niezbędny układ drogowy do prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego tj. m.in.: budowa przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej), budowa ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu), budowa łącznika między ul. Golęcińską i Lutycką, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej, budowa ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Fortu VIa, przebudowa ulicy Lutyckiej (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej), przebudowa ul. Golęcińskiej (od skrzyżowania z istniejącym przebiegiem do wiaduktu nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej), przebudowa ul. Podolańskiej, przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej nad ul. Lutycką, budowa dróg akcesyjnych wynikających z konieczności zapewnienia dojazdów do posesji.

 

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa dróg na osiedlu Zieliniec. Wykonanie dokumentacji zostanie podzielone na dwa odrębne zakresy:

1. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Krośniewickiej, oraz brakującego odcinka ulicy Świętowidzkiej od strony ulicy Warszawskiej.

2. Uzyskanie dokumentacji projektowej dla ulicy: Sobolowej, Starkowskiej, Warpińskiej (od ul. Zieliniec do ul. Arkońskiej) i Zdunowskiej.

Zadanie polega na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, a następnie wykonaniu robót budowlanych, polegających na wyremontowaniu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie parkanów od ul. Różanej, Niedziałkowskiego oraz nawierzchni pod arkadami i nawierzchni dziedzińca wraz z dostosowanie placu opałowego po wymianie metalowych wrót oraz remontem kanału i schodów zewnętrznych.   

GALERIA

Jest to kontynuacja wspólnego projektu mieszkańców Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan pn. „Plażojada – Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”, realizowanego w ramach PBO 2016. Jego celem jest uzupełnienie rewitalizowanych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic w najładniejszych zakątkach północno – zachodniej części Miasta.

Podstawowa infrastruktura i ścieżki komunikacyjne zostaną uzupełnione zgodnie z wykonanym w ramach PBO 2016 Projektem „Plażojada”. Nowo wyposażone miejsca zostaną objęte monitoringiem miejskim.

Na plaży Parkowej nad jez. Kierskim zbudowana zostanie ścieżka rowerowa, wiata z ławkami i stołami, pojawią się leżaki stacjonarne, ławki i kosze na śmieci.

Na plaży Smoczej nad jez. Kierskim: powstanie wiata z ławkami i stołam oraz stanowisko do food-trucka.

Strony