W przygotowaniu

Budowa umocnionej konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z budową nawierzchni z kostki betonowej na ok. 350-metrowym odcinku - od skweru Ks. Mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej, oznaczonej w MPZP jako 16KDWxs, a także wykonanie na tym odcinku kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Ulica znajdzie się w strefie zamieszkania. Pieszy będzie się mógł poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej jako jezdnie bez wydzielonych chodników w strefie zamieszkania,
  • budowę skrzyżowań wyniesionych,
  • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Przybrodzkiej,
  • budowę kanału technologicznego.

Przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od ul. Lubowskiej do ul Trzebiatowskiej oraz ul. Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej.

Na ul. Tczewskiej zbudowane zostaną chodniki, nawierzchnia jezdni, zjazdy i zatoki parkingowe z kostki betonowej, powstanie oświetlenie i odwodnienie, a także kanał technologiczny, nasadzona zostanie zieleń. 

Nawierzchnia z kostki betonowej zostanie zbudowana również na ul. Trzebiatowskiej, która nie będzie miała wyodrębnionej jezdni i chodników i zostanie dostosowana do ruchu jednokierunkowego i kontraruchu rowerowego. Zainstalowane na niej zostaną dwa progi zwalniające.

Budowa nowej hali sportowej przy ul. Droga Dębińska. Nowoczesny obiekt będzie służył do uprawiania wielu dyscyplin oraz da możliwość rozgrywania zawodów w najwyższej klasie rozgrywkowej zespołom piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, siatkówki, oraz koszykówki. Dla wszystkich wymienionych dyscyplin zostaną spełnione maksymalne parametry i wymagania pojawiające się w obecnych kryteriach licencjonowania obiektów sportowych. Ponadto hala będzie pełniła funkcję zaplecza infrastrukturalnego dla Klubu Sportowego Warta Poznań.

Strony