Inwestycje w przygotowaniu

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielenią, wykorzystania wód opadowych, budowie alejek spacerowych oraz montażu oświetlenia. 

Inwestycja przewiduje budowę odcinka drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy Królowej Jadwigi, łączącej przejazd rowerowy przez ulicę Droga Dębińska z Mostem Królowej Jadwigi oraz odcinek drogi dla rowerów zlokalizowany po północnej stronie ul. Królowej Jadwigi, łączący istniejący przejazd rowerowy przez ul. Królowej Jadwigi z Mostem Królowej Jadwigi i drogą rowerową w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego, wraz z oświetleniem i odwodnieniem. 

W wyniku planowanej inwestycji w budynku szkoły ma zostać zwiększona powierzchnia lekcyjna. Powstanie dodatkowych 10 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia dodatkowe takie jak zaplecza i gabinety. Zbudowane zostaną także nowe węzły sanitarne. Ponadto nadbudowa przewiduje utworzenie pokojów nauczycielskich oraz dużej sali egzaminacyjnych z funkcją auli. Inwestycja obejmuje swoim zakresem również budowę internatu szkolnego.

Strony