W przygotowaniu

Budowa po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej oraz ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej o łącznej długości ok. 1,7 km.

W ramach zadania powstanie kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej, rozbudowane zostaną przepusty drogowe, a przystanki autobusowe zostaną przebudowane Na odcinku wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami Złotowska – Działki a Owcza, zlokalizowane zostaną miejsca odpoczynku, wyposażone w ławkę, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci. Na całym odcinku wykonane zostanie oznakowanie.

Budowa umocnionej konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z budową nawierzchni z kostki betonowej na ok. 350-metrowym odcinku - od skweru Ks. Mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej, oznaczonej w MPZP jako 16KDWxs, a także wykonanie na tym odcinku kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Ulica znajdzie się w strefie zamieszkania. Pieszy będzie się mógł poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej jako jezdnie bez wydzielonych chodników w strefie zamieszkania,
  • budowę skrzyżowań wyniesionych,
  • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Przybrodzkiej,
  • budowę kanału technologicznego.

Budowa nowej hali sportowej przy ul. Droga Dębińska. Nowoczesny obiekt będzie służył do uprawiania wielu dyscyplin oraz da możliwość rozgrywania zawodów w najwyższej klasie rozgrywkowej zespołom piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, siatkówki, oraz koszykówki. Dla wszystkich wymienionych dyscyplin zostaną spełnione maksymalne parametry i wymagania pojawiające się w obecnych kryteriach licencjonowania obiektów sportowych. Ponadto hala będzie pełniła funkcję zaplecza infrastrukturalnego dla Klubu Sportowego Warta Poznań.

Strony