W przygotowaniu

Zadanie realizowane jest w oparciu o zalecenia Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nałożył na POSUM obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.

W związku z tym konieczne jest sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji budynku, sprawdzenie jego zgodności z właściwymi przepisami i wykonanie projektu zamiennego, który doprowadzi obiekt do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Projektant, konsultując się z Zamawiającym, zweryfikuje docelowe przeznaczenie powierzchni i pomieszczeń w budynkach POSUM. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne.

Budowa umocnionej konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z budową nawierzchni z kostki betonowej na ok. 350-metrowym odcinku - od skweru Ks. Mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej, oznaczonej w MPZP jako 16KDWxs, a także wykonanie na tym odcinku kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Ulica znajdzie się w strefie zamieszkania. Pieszy będzie się mógł poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej jako jezdnie bez wydzielonych chodników w strefie zamieszkania,
  • budowę skrzyżowań wyniesionych,
  • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Przybrodzkiej,
  • budowę kanału technologicznego.

Przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od ul. Lubowskiej do ul Trzebiatowskiej oraz ul. Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej.

Na ul. Tczewskiej zbudowane zostaną chodniki, nawierzchnia jezdni, zjazdy i zatoki parkingowe z kostki betonowej, powstanie oświetlenie i odwodnienie, a także kanał technologiczny, nasadzona zostanie zieleń. 

Nawierzchnia z kostki betonowej zostanie zbudowana również na ul. Trzebiatowskiej, która nie będzie miała wyodrębnionej jezdni i chodników i zostanie dostosowana do ruchu jednokierunkowego i kontraruchu rowerowego. Zainstalowane na niej zostaną dwa progi zwalniające.

Realizacja kolejnego etapu modernizacji ogródka, która pozwoli w pełni wrócić do idei działalności ogrodów jordanowskich jako miejsc zabawy i relaksu, ale też edukacji dla najmłodszych. W tym celu zostanie wybudowany nowy, wielofunkcyjny budynek z dużym tarasem na poziomie wejścia, dwoma świetlicami, szatnią, łazienkami, magazynem sprzętu sportowego i ogrodowego, pomieszczeniem socjalnym oraz biurem opiekuna.

Na terenie obiektu zaprojektowany zostanie mały skatepark i  wydzielone zostaną strefy zabaw wraz z odpowiednimi urządzeniami dla najmłodszych w przedziale wiekowym od 3 do 7 lat oraz od 7 do 13 lat.

Teren przy ul. Solnej, to jeden z najstarszych ogrodów jordanowskich w Poznaniu, a także jeden z bardziej wartościowych dla centrum miasta terenów zielonych.

Załączone wizualizacje maja charakter poglądowy a docelowy kształt ogrodu może ulec zmianie.

POGLĄDOWA LOKALIZACJA 

Budowa utwardzonej, brukowanej drogi osiedlowej na ul. Kunickiego, na odcinku od ul. Rejewskiego do ul. Kwiatkowskiego. Pojawią się również nowe oświetlenie, system odwadniający oraz chodnik w ulicy Sucharskiego, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pietrusińskiego.

Strony