W przygotowaniu

Teren przy ul. Solnej, to jeden z najstarszych ogrodów jordanowskich w Poznaniu, a także jeden z bardziej wartościowych dla centrum miasta terenów zielonych. Założeniem projektu jest zrealizowanie kolejnego etapu modernizacji ogródka, która pozwoli w pełni wrócić do idei działalności ogrodów jordanowskich jako miejsc zabawy i relaksu, ale też edukacji dla najmłodszych. W tym celu zostanie wybudowany nowy, wielofunkcyjny budynek z dużym tarasem na poziomie wejścia, dwoma świetlicami, szatnią, łazienkami, magazynem sprzętu sportowego i ogrodowego, pomieszczeniem socjalnym oraz biurem opiekuna.

Na terenie obiektu zaprojektowany zostanie mały skatepark i  wydzielone zostaną strefy zabaw wraz z odpowiednimi urządzeniami dla najmłodszych w przedziale wiekowym od 3 do 7 lat oraz od 7 do 13 lat.

Załączone wizualizacje maja charakter poglądowy a docelowy kształt ogrodu może ulec zmianie.

POGLĄDOWA LOKALIZACJA 

Celem zadania jest budowa utwardzonej drogi na ul. Kunickiego na odcinku od ul. Rejewskiego do ul. Kwiatkowskiego. Ulica posiadająca obecnie nawierzchnię nieutwardzoną zmieni się w nowoczesną, wybrukowaną uliczkę osiedlową. Pojawią się również nowe oświetlenie, system odwadniający oraz chodnik w ulicy Sucharskiego na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pietrusińskiego.

Budowa nowej hali sportowej przy ul. Droga Dębińska. Nowoczesny obiekt będzie służył do uprawiania wielu dyscyplin oraz da możliwość rozgrywania zawodów w najwyższej klasie rozgrywkowej zespołom piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, siatkówki, oraz koszykówki. Dla wszystkich wymienionych dyscyplin zostaną spełnione maksymalne parametry i wymagania pojawiające się w obecnych kryteriach licencjonowania obiektów sportowych. Ponadto hala będzie pełniła funkcję zaplecza infrastrukturalnego dla Klubu Sportowego Warta Poznań.

W ramach zadnia wybudujemy nowoczesny układ drogowy, który zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Znacznej poprawie ulegną również walory estetyczne pasa drogowego, a nowy układ komunikacyjny zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Droga, w chwili obecnej w przeważającej części o nawierzchni gruntowej, zmieni się w przyjazną ulicę osiedlową o nawierzchni bitumicznej, z ściekiem przykrawężnikowym. Pojawią się również chodniki z kostki brukowej oraz zjazdy na posesje. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wybudowane zostaną dwa progi zwalniające oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie.

Strony