Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Dobudowa do istniejącego budynku szkoły:

  • skrzydła dydaktycznego od strony ul. Sarmackiej, obejmującego korytarz oraz cztery sale dydaktyczne,
  • do części południowej skrzydła z salą dydaktyczną oraz salą gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym.

Ponadto inwestycja obejmuje również:

  • roboty modernizacyjne starego budynku (wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem papowym),
  • adaptację sali dydaktycznej na węzeł sanitarny,
  • wykonanie dodatkowych ścian nośnych,
  • wykonanie nowych tynków i posadzek,
  • wymianę stolarki drzwiowej,
  • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.
Terminy: 

• październik 2017 podpisanie umowy z wykonawcą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
• marzec 2018 – uzyskanie pozwolenia na budowę
• marzec 2018 - kwiecień 2019 – roboty budowlane
• maj 2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty związane z modernizacją  i rozbudową budynku szkolnego.
  • Obiekt oddany do użytku.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 17.10.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:18