Budowa łącznika pomiędzy Babimojską i Smardzewską

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę pieszo-jezdni wraz z niezbędną infrastrukturą, a następnie budowa na ich podstawie łącznika pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. –  podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych
  • maj 2019 r. – planowany termin przekazania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
  • lipiec 2019 r. - planowany termin wyboru wykonawcy robót budowlanych
  • sierpień 2019 r. - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 

Zakończono roboty budowlane, łącznik udostepniono użytkownikom.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data utworzenia: 02.08.2018
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:09