Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy SP 66

Nazwa zadania: 

Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy SP 66

Dysponent: 

Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja terenu sportowego wraz z modernizacją i doposażeniem w nowe elementy mocno zniszczonych placów zabaw, znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 66. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną m.in.: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkowo zostanie stworzony plac zabaw dla starszych dzieci, gdzie postawione zostaną zestawy do ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy siłownię zewnętrzną oraz urządzenia sprawnościowe „street workout”. Dla najmłodszych użytkowników powstanie nowy plac zabaw, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną kamery monitoringu wizyjnego oraz zostanie uzupełnione oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: luty 2019 r.
  • Realizacja robót budowlanych: sierpień - listopad 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Zadanie zakończone
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 11.06.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 11.06.2018 - 12:00
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 06.02.2023 - 12:04