Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej, polegała m.in. na wymianie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje, ograniczeniu prędkosci do 30 km/h, budowie wyniesionych skrzyżowań oraz wprowadzeniu kontraruchu rowerowego. W ramach przebudowy ulica zyskała nową zieleń, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Głównym celem inwestycji była poprawa sytuacji pieszych na ulicy i dodanie zieleni przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów.
 

Terminy: 

 

  • luty 2019 r. – termin ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • kwiecień 2019 r. – termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • listopad 2019 r. – listopad termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 23-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020