Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - prace projektowe

Nazwa zadania: 

Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - prace projektowe

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 
  •  zaprojektowanie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie jezdni,
  •  projekt dostosowania istniejących klatek schodowych (zejść do tunelu) do nowego układu komunikacyjnego,
  •  projekt zmiany organizacji ruchu
Terminy: 
  • luty 2019 r - zakończono projektowanie w przekazanym zakresie
Aktualny stan realizacji: 
  • Przekazano dokumentację projektową do ZDM
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data utworzenia: 03.07.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:36