Przebudowa ul. Radosnej

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Radosna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej. Prace obejmują również budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.

Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków - część III

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na: 

  • przebudowie strefy wejścia wraz ze zmianą zagospodarowania w Żłobku Balbinka,

  • budowie ogrodzenia działki od strony ulicy oraz zmianie sposobu zagospodarowania terenu w żłobku Stokrotka,

  • przebudowie wewnętrznych instalacji...

Budowa drogi rowerowej wzdłuż trasy PST

W ramach zadania wybudowana zostanie droga rowerowa w pasie pomiędzy jezdnią ul. Księcia Mieszka I a torowiskiem PST wraz z chodnikiem, oświetleniem i kanałem technologicznym. Trasa połączy okolice przystanku Słowiańska z parkiem im. Adama Wodziczki.

Modernizacja podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na modernizacji podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską.

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Mapa inwestycji