Budowa drogi rowerowej wzdłuż trasy PST

W ramach zadania wybudowana zostanie droga rowerowa w pasie pomiędzy jezdnią ul. Księcia Mieszka I a torowiskiem PST wraz z chodnikiem, oświetleniem i kanałem technologicznym. Trasa połączy okolice przystanku Słowiańska z parkiem im. Adama Wodziczki.

Kładka pieszo-rowerowa w Parku Wodziczki – prace projektowe

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy kładki pieszo-rowerowej, która połączy planowaną do budowy drogę dla rowerów po północnej stronie Doliny Bogdanki z istniejącymi alejami parkowymi wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji i przebudowy Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, obejmująca zewnętrzny łącznik między dwoma skrzydłami budynku mieszkalnego, przebudowę wejścia głównego wraz przedsionkiem, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz modernizację zagospodarowania terenu. 

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: tramwajnanaramowice.pl

Zdjęcia wszystkich etapów prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice znajdziecie tutaj: Galeria

Mapa inwestycji