Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku ZSP nr 4 w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku ZSP nr 4 w Poznaniu

Dysponent: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Ogólny opis zadania: 
  • Rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych,
  • czyszczenie elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug,
  • likwidacja pęknięć
  • wymiania 52 okien.

Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, remont podniebia, czyli wewnętrznej części sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

GALERIA

Terminy: 
  • Termin rozpoczęcia prac budowlanych: maj 2019 r.
  • Termin zakończenia prac budowlanych: październik 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono prace budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Data utworzenia: 28.03.2019
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:03