Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Nazwa zadania: 

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 6 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

  • Zespół Szkół Łączności
  • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN
  • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka
  • Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych

Zakres prac obejmuje m.in. prace związane z dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania.

Terminy: 
  • podpisanie umowy z wykonawcami robót – marzec 2019 r.
  • zakończenie zasadniczych robót budowlanych - wrzesień 2019 r., prace w Zespole Szkół Łączności – listopad 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją wszystkich placówek
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, zadanie współfinansowane ze środków UE

Data utworzenia: 30.08.2018
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:07