Informacje bieżące

Trwa przebudowa ul. Gdyńskiej

Trwa realizacja rozpoczętej w końcu października przebudowy niemal 1,2-kilometrowego odcinka ul. Gdyńskiej od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Prace prowadzone są w taki sposób, by do minimum ograniczyć uciążliwości dla kierowców i mieszkańców, a ul. Gdyńska była przejezdna.

Strony