Informacje bieżące

Przerwy w działaniu sygnalizacji świetlnej na rondzie Rataje

W rejonie ronda Rataje toczą się prace związane z przebudową całego układu komunikacyjnego. Zadanie obejmuje także sygnalizację świetlną, która będzie czasowo wyłączana.

Krótkotrwałe przerwy w jej działaniu wystąpią w dniach 19 i 20 stycznia (środa-czwartek) w związku z prowadzonymi pracami w zakresie sygnalizacji na tarczy ronda. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ogromne separatory oczyszczą deszczówkę na trasie tramwaju na Naramowice

W tym roku zakończą się wszystkie prace związane z budową nowej trasy tramwajowej na Naramowice wraz z układem drogowym. Na całym odcinku od dostępnego już przystanku Lechicka/Naramowicka do ul. Błażeja ułożono torowisko, stanęły również wszystkie słupy trakcyjne, pomiędzy którymi zamontowana została cała sieć zasilająca prądem tramwaje.

Strony