Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Nazwa zadania: 

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Termomodernizacja 7 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu im. Juliana Tuwima
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa nr 22
 • Szkoła Podstawowa nr 46
 • Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika

W ramach inwestycji realizowane będą m.in. prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.  

Terminy: 

• luty  2018 r. – wybór Inżyniera Kontraktu
• marzec – czerwiec 2018 r. – aktualizacja dokumentacji projektowej po weryfikacji Inżyniera Kontraktu
• maj 2018 r. - ogłoszenie przetargu dla rekomendowanych przez Dysponenta placówek (SP 22, SP 70 i ZSS 105)
• czerwiec 2018 r. – wybór Wykonawcy dla 2 placówek
• lipiec 2018 r. – ponowne ogłoszenie przetargu dla SP 70
• sierpień 2018 r. – wybór Wykonawcy dla SP 70
• czerwiec – grudzień 2018 r. – roboty budowlane na placówkach SP22, ZSS105
• sierpień 2018 r.– styczeń 2019 r. – roboty budowlane na SP70
• luty 2019 r. – zakończenie inwestycji dla placówek SP22, ZSS105
• kwiecień 2019 r. - zakończenie inwestycji dla SP70

Harmonogram planowanej realizacji dla placówek SP2, SP20, SP46, SP61:

 • marzec 2019 r. – ponowny wybór Inżyniera Kontraktu
 • maj 2019 r. – postępowanie przetargowe na wybór Wykonawców
 • maj 2019 r. – wybór i podpisanie umów z Wykonawcami
 • czerwiec  2019 r. – listopad 2019 r. – roboty budowlane
 • grudzień 2019 r. – zakończenie inwestycji
Aktualny stan realizacji: 
 • Zakończono roboty budowlane i dokonano odbiorów końcowych
Źródła finansowania: 

Projekt dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznań.

Data utworzenia: 17.10.2017
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 02.11.2021 - 15:06