Archiwum - 2018

Modernizacja Kopca Wolności, a w tym m.in.: 

  • remont drogi technicznej na szczyt Kopca od strony zachodniej, a także platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca,
  • budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego,
  • montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca,
  • montaż instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej,
  • montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii i symboliki Kopca Wolności.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie części. Pierwsza polega na rozbudowie i modernizacji monitoringu na terenie kompleksu „Chwiałka”. Zasięgiem kamer zostanie objęty parking przed budynkiem pływalni krytej oraz cały obszar kąpieliska letniego wraz z terenem lodowiska.

Druga część to budowa i ogrodzenie parkingu na 40 miejsc przy lodowisku „Chwiałka” im. Witalisa Ludwiczaka.

1. Budowa ścieżki pieszej, łączącej Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Maltańskim.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Maltańskim od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej i stanowić będzie bezpieczne zejście na tereny przyjeziorne. Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Maltańskiego bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej, bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

Rozbudowa ul. Cześnikowskiej, obejmująca wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz nasadzenia zieleni ulicznej.  Ponadto wymiana oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy oraz wymiana i dobudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet SA.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnikowej, a także strefy płatnego parkowania, nasadzenia zieleni i montaż obiektów małej architektury. Remont ma na celu zmianę układu komunikacyjnego i uspokojenie ruchu. Wprowadzony jeden kierunek jazdy ma wpływ na eliminację tranzytu, jaki odbywał się między ulicami Krakowską a Strzelecką.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Sporządzenie projektu drogowego, a następnie budowa dojazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach. Wyrównanie i utwardzenie kruszywem ul. Umultowskiej przy szkole, utwardzenie płytami ażurowymi ul. Ślazowej, budowa chodnika wzdłuż ul. Zagajnikowej na odcinku od ul. Dzięgielowej do szkoły przy ul. Ślazowej.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zaprojektowanie i budowa przejścia dla pieszych przez ul. Żegrze, w rejonie przystanku tramwajowego Żegrze II. Przejście będzie wyposażone w sygnalizację świetlną, dodatkowo zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz infrastruktura pod przyszły monitoring.

Ponadto istniejące schody, znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i łącznika w kierunku os. Orła Białego (przy Szkole Podstawowej nr 64), zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

Budowa  obiektu parkingowego typu "Parkuj i jedź" (P&R), zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, w sąsiedztwie pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącej węzeł przesiadkowy węzeł dla pasażerów szybkiego tramwaju.  

Inwestycja obejmuje budowę nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami, oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów, a także ciągów pieszo-rowerowych, stanowiących dojścia do parkingu oraz jezdni manewrowych na placu postojowym. W jej zakres wchodzi również powstanie oświetlenia, instalacja systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego i wodociągowego, montaż sanitariatu, stanowiska naprawczego dla rowerów oraz systemu monitoringu wizyjnego.