Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza

Nazwa zadania: 

Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia drogowego na odcinku ul. Wańkowicza od ul.Tołstoja do ul. Biskupińskiej.

Terminy: 
  • Rozpoczęcia robót budowlanych - maj 2018 r.
  • Termin zakończenia robót - lipiec 2018 r.
  • Planowany termin rozliczenia zadania inwestycyjnego - październik 2018 r.
Aktualny stan realizacji: 

 

  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

ZDM - Środki własne Miasta Poznania

Autor: Tomasz Wojtaszek
Data utworzenia: 22.11.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 19:58