Przebudowa ul. Cześnikowskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa ul. Cześnikowskiej, obejmująca wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz nasadzenia zieleni ulicznej.  Ponadto wymiana oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy oraz wymiana i dobudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet SA.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Terminy: 

 

  • grudnia 2017 r. – podpisanie Umowy z Wykonawcą
  • październik 2018 r. – zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się roboty budowlane.
  • Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 01.03.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:29