Budowa przedszkola dziesięciooddziałowego na Strzeszynie

Dysponent: 

Miasto Poznań – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Budowa dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie, zlokalizowanego wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Projekt obejmuje również wykonanie pomieszczeń uzupełniających, administracyjnych, bloku kuchennego z pełną technologią kuchni przedszkolnej.

Terminy: 
  • Rozpoczęcie robót budowlanych – lipiec 2016 roku
  • Zakończenie robót budowlanych – wrzesień 2017 roku
  • Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie całego obiektu wraz z drogami dojazdowymi - listopad 2017
  • Termin dokonania nasadzeń zastępczych - do połowy kwietnia 2018
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono budowę przedszkola oraz dróg dojazdowych - uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Źródła finansowania: 

WO - Środki własne z budżetu Miasta Poznania

Autor: Grażyna Lisiecka
Data utworzenia: 01.06.2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29.04.2020 - 12:57