Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira

Nazwa zadania: 

Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa z kostki betonowej łącznie 432 metrów jednopasmowej, dwukierunkowej jezdni, miejsc postojowych, chodników po obu stronach jezdni, ponad 583 metrów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem odprowadzającym wody opadowe do cieku Szklarka, a także zagospodarowanie terenów zielonych na powierzchni przekraczającej 636 metrów kwadratowych.

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. - rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych
  • grudzień 2018 r. - zakończono prace budowlane 
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data utworzenia: 08.11.2017
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:00