Modernizacja Toru Regatowego nad Maltą

Nazwa zadania: 

Modernizacja Toru Regatowego nad Maltą:
1. Ścieżka piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Maltańskim.
2. Wykonanie Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą.
 

Dysponent: 

Poznańskie ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

1. Budowa ścieżki pieszej, łączącej Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Maltańskim.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do Promenady nad Jeziorem Maltańskim od strony Chartowa i os. Lecha. Ścieżka ma zostać poprowadzona od pomnika na Polanie Harcerza do ul. Wiankowej i stanowić będzie bezpieczne zejście na tereny przyjeziorne. Inwestycja ma usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych Jeziora Maltańskiego bezpośrednio z przystanków komunikacji miejskiej, bez konieczności pokonywania bariery stromych schodów.

2. Wykonanie Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą.
Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poszerzenia zakresu atrakcji nad brzegiem Jeziora Maltańskiego, dostępnych od strony os. Warszawskiego. Przystań będzie ogólnodostępnym miejscem do aktywnego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców Poznania. Pojekt uwzględnia potrzeby dzieci i osób niepełnosprawnych, bez względu na ich wiek i kondycję fizyczną. Główną atrakcją jest Okręt Fregata, przystosowany dla dzieci starszych i ich opiekunów, służący rozwijaniu orientacji przestrzennej, zachowania równowagi i rozwoju sensoryczno-motorycznego. W ramach inwestycji powstaną również m.in.: karuzela, huśtawki integracyjne, gry zręcznościowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i energooszczędne oświetlenie.

Poglądowa lokalizacja: tutaj
 

Terminy: 

1. Ścieżka piesza:​

  • wrzesień 2018 r. – zakończono roboty budowlane

2. Rodzinna Przystań:

  • sierpień 2018 r. – zakończenie robót budowlanych
  • wrzesień 2018r. – odbiór wykonanych robót budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania
Aktualny stan realizacji: 

ŚCIEŻKA:

  • zadanie zakończone

RODZINNA PRZYSTAŃ:

  • zadanie zakończone

Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Poznański Budżet Obywatelski

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 06.04.2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 17.08.2020 - 12:19