Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka

Nazwa zadania: 

Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie części. Pierwsza polega na rozbudowie i modernizacji monitoringu na terenie kompleksu „Chwiałka”. Zasięgiem kamer zostanie objęty parking przed budynkiem pływalni krytej oraz cały obszar kąpieliska letniego wraz z terenem lodowiska.

Druga część to budowa i ogrodzenie parkingu na 40 miejsc przy lodowisku „Chwiałka” im. Witalisa Ludwiczaka.

Terminy: 

Parking:

  • 15.01.2018 r. - przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych.
  • 13.02.2018 r. - odbiór etapu I Przedmiotu Umowy
  • 30.03.2018 r. - odbiór etapu II Przedmiotu Umowy
  • 10.05.2018 r. - planowany termin dokonania odbioru prac
Aktualny stan realizacji: 

Dokonano końcowego odbioru przedmiotu umowy

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data utworzenia: 08.11.2017
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 15.10.2021 - 09:02