Remont ul. Rybaki

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnikowej, a także strefy płatnego parkowania, nasadzenia zieleni i montaż obiektów małej architektury. Remont ma na celu zmianę układu komunikacyjnego i uspokojenie ruchu. Wprowadzony jeden kierunek jazdy ma wpływ na eliminację tranzytu, jaki odbywał się między ulicami Krakowską a Strzelecką.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

• grudzień 2017 r. - zakończenie Etapu I
• kwiecień 2018  - zakończenie Etapu II oraz III
• maj 2018 – zakończenie Etapu IV
• czerwiec 2018 r. –  zakończenie robót budowlanych - odbiory

Aktualny stan realizacji: 

 

  • Zakończono realizację inwestycji
Źródła finansowania: 

ZDM - Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 02.12.2016
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:29