Odbudowa Kopca Wolności

Nazwa zadania: 

Odbudowa Kopca Wolności

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja Kopca Wolności, a w tym m.in.: 

  • remont drogi technicznej na szczyt Kopca od strony zachodniej, a także platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca,
  • budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego,
  • montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca,
  • montaż instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej,
  • montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii i symboliki Kopca Wolności.
Terminy: 
  • czerwiec 2018 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
  • październik 2018 r. – odbiór robót budowlanych
  • listopad 2018r. – przekazanie obiektu do użytkowania
Aktualny stan realizacji: 
  • Zadanie zakończono
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 12.03.2018
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 19:57