Przebudowa ul. Husarskiej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa układu drogowego, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia układu drogowego, budowa nowych latarni oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanym układem drogowym, wycinka drzew, nasadzenia zieleni.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

marzec 2018 r. - dokonano odbioru końcowego zadania

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 18.05.2016
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:34