Drogi dojazdowe do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Naramowice

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Sporządzenie projektu drogowego, a następnie budowa dojazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach. Wyrównanie i utwardzenie kruszywem ul. Umultowskiej przy szkole, utwardzenie płytami ażurowymi ul. Ślazowej, budowa chodnika wzdłuż ul. Zagajnikowej na odcinku od ul. Dzięgielowej do szkoły przy ul. Ślazowej.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

 

  • wrzesień 2017 r. – odbiór dokumentacji projektowej
  • kwiecień 2018 r. – przetarg na Wykonawcę robót
  • czerwiec 2018 r. – rozpoczęcie wykonywania prac drogowych
  • sierpień 2018 r. –zakończenie robót budowlanych
     
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Załączniki: 
Data utworzenia: 25.10.2016
Aktualizacja: Administrator
Data aktualizacji: 17.05.2020 - 20:32