Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
25.05.2018 - 13:42 galeria: dodano Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylempolu - kwiecień 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 13:31 wynik_postepowania: dodano Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ul. Folwarcznej w Poznaniu – postępowanie nr ref. PIM/05/18/ZP39/2015-45. Dawid Kozłowski
25.05.2018 - 13:29 galeria: dodano Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - kwiecień 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 13:23 galeria: zaktualizowano Rewitalizacja Parku im. A. Wodziczki - kwiecień 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 13:23 galeria: dodano Rewitalizacja Parku im. A. Wodziczki - kwiecień 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 13:21 inwestycja: dodano Przebudowa chodnika na Moście Dworcowym od przejścia w ul. Matyi – przy przystanku tramwajowym – do ul. Głogowskiej. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 13:18 inwestycja: dodano Przebudowa/Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska – Cmentarna. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 13:16 galeria: dodano Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwiecień 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 13:12 galeria: dodano Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa - kwiecień 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 12:54 aktualnosc: zaktualizowano Przebudowa ul. Gdyńskiej – ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 12:11 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa Ronda Śródka – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 11:39 inwestycja: zaktualizowano Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira . Łukasz Dolata
25.05.2018 - 11:33 inwestycja: zaktualizowano Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu – nowa siedziba DPS. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 11:29 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa cieku Górczynka. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 11:24 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
25.05.2018 - 07:58 inwestycja: zaktualizowano Rozbudowa ul. Sypniewo. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 07:51 galeria: zaktualizowano Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka - luty 2018. Redaktor techniczny strony
25.05.2018 - 07:50 galeria: zaktualizowano Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka - marzec 2018. Redaktor techniczny strony
24.05.2018 - 15:18 aktualnosc: dodano Remont ul. Palacza – ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Łukasz Dolata
24.05.2018 - 14:58 aktualnosc: dodano Przebudowa ul. Gdyńskiej – ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Łukasz Dolata

Strony