Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I

Nazwa zadania: 

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl 

GALERIA

Dysponent: 

ZTM

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska / Szelągowska / Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

 • Pętla Wilczak – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie
 • ul. Naramowicka / Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
 • ul. Lechicka – Błażeja - wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie

W ramach budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej w zakresie Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka / Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem, stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

 

Cel inwestycji:

 • Poprawienie komfortu życia mieszkańców Naramowic, poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej.
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu, poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego.
 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego, wskutek modernizacji / budowy infrastruktury  drogowo – rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.

Poglądowy zakres inwestycji: PDF

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017 r.

Wartość projektu: 264 439 184,33 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Wartość dotacji: 109 002 900,02 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Terminy: 

 

 • grudzień  2021 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
 • odbiory do maja 2022 r.
   
Aktualny stan realizacji: 
 • Oddano do użytkowania pętlę Wilczak, a dla pozostałych odcinków prowadzone są prace projektowe
Źródła finansowania: 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017 r.

Tagi: 
Data publikacji: 04-01-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 13-09-2019