Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I

Nazwa zadania: 

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnanaramowice.pl

GALERIA

 

Dysponent: 

ZTM

Ogólny opis zadania: 

Kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańskiej, Szelągowskiej i Naramowickiej, do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

 • Pętla Wilczak – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie,
 • ul. Naramowicka/Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy,
 • ul. Lechicka – Błażeja - wzdłuż ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie.

W ramach budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej od ul. Słowiańskiej do ul. Lechickej, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowickiej i Lechickiej oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem, stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią tej inwestycji będzie również przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej, jak również modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

Cel inwestycji:

 • Poprawienie komfortu życia mieszkańców Naramowic, poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej.
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu, poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego.
 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego, wskutek modernizacji / budowy infrastruktury  drogowo – rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.

Poglądowy zakres inwestycji: PDF

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnanaramowice.pl

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017 r.

Wartość projektu: 264 439 184,33 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Wartość dotacji: 109 002 900,02 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Terminy: 
 • 21 sierpnia 2021 r. – uruchomienie tramwaju dla pasażerów do przystanku Włodarska
 • 4 października 2021 - uruchomienie tramwaju dla pasażerów do przystanku Lechicka
 • 23 kwietnia 2022 r. – uruchomienie trasy tramwajowej do ul. Błażeja
 • IV kwartał 2022 - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego
Aktualny stan realizacji: 
 • Oddano do użytkowania trasę tramwajową do ul. Błażeja
 • Trwają prace wykończeniowe w zakresie układu drogowego
Źródła finansowania: 

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice:

 • Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

          Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017

Budowa węzła "Nowa Naramowicka"

 • Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

           Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0035/16-00.

 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 04.01.2017
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25.02.2022 - 14:00
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 12.08.2022 - 09:39