Organy spółki

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Husejko                                                                          
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Filip Nowak

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Jacek Wójcicki
  • Wojciech Kasprzak

Zarząd:


Prezes Zarządu
Justyna Litka

Wiceprezes Zarządu
Marcin Gołek
Autor: Paulina Lange
Data utworzenia: 12.02.2015
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 24.02.2022 - 16:53
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 24.02.2022 - 16:51