Organy spółki

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Katarzyna Wieczorek
  • Filip Nowak

Zarząd:


Prezes Zarządu
Justyna Litka

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bubula

Wiceprezes Zarządu
Marcin Gołek
Autor: Paulina Lange
Data publikacji: 12-02-2015
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-10-2020