Wykonanie wydzielenia p-poż klatek schodowych wraz z remontem korytarza dla inwestycji pod nazwą „Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku ”