SWZ+ załączniki

SWZ_1_5_6_7_8_9_10_11_12_13

Dokumentacja zal_2_3_4

zal_ nr 15

zak_ nr 14 https://cloud.aquanet.pl/index.php/s/ijnS9NWNgnf4MKD

Pytania i odpowiedzi_ Pakiet nr 1_2_3

Przedmiar ofertowy

Przedmiar robót

załącznik nr 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuję, że w związkuze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą określony wpkt. 14.1. SWZ (termin związania ofertą) z 16 lipca 2021 r. na 20 lipca 2021 r.

Zamawiający informuję, że w związkuze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą określony wpkt. 14.1. SWZ (termin związania ofertą) z 20 lipca 2021 r. na 21 lipca 2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi _pakiet nr 4

Zamawiający informuję, że w związkuze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą określony wpkt. 14.1. SWZ (termin związania ofertą) z 21 lipca 2021 r. na 24 lipca 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE OSTETCZNA WERSJA PRZEDMIARU ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA DZISIAJ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA.

Przedmiar ofertowy

Pytania i odpowiedzi _ Pakiet nr 5_6_7_8

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 270 000,00 zł brutto.