SWZ wraz z załącznikami

SWZ załączniki nr_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14

Link do dokumentacji oraz odpowiedzi udzielnionych w I postępowaniu przeatrgowym, które są wiążace w przeadmiotowym postępowaniu:

https://pim.poznan.pl/dokumenty-zp/materialy-przetargowe-46

Pytnia i odpowiedzi _ Pakiet nr 1

Pytania i odpowiedzi _ Pakiet nr 2

Pytania i odpowiedzi_ Pakiet nr 3

Zamawiający informuję, że w związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą określony wpkt. 14.1. SWZ (termin związania ofertą) z 4 sierpnia 2021 r. na 7 sierpnia  2021 r.

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:       1 449 304,22 zł brutto.