Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
08.10.2018 - 12:08 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
08.10.2018 - 12:01 aktualnosc: dodano Koniec utrudnień w ruchu na ul. św. Wawrzyńca. Jacek Łakomy
08.10.2018 - 11:14 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II (PIM/09/17/ZP76/2017-141). Dawid Kozłowski
08.10.2018 - 08:33 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa ul. Św. Marcin w ramach Programu Centrum-etap I. Łukasz Dolata
08.10.2018 - 07:56 aktualnosc: dodano Św. Marcin – prace w nocy z 8 na 9 października br. Łukasz Dolata
05.10.2018 - 14:53 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumnetacja postępowania nr PIM/07/18/ZP63/2017-142 po publikacji SIMAP. Artur Pieczykolan
05.10.2018 - 14:49 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumnetacja postępowania nr PIM/07/18/ZP63/2017-142 po publikacji SIMAP. Artur Pieczykolan
05.10.2018 - 14:47 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. ... (część nazwy)". Artur Pieczykolan
05.10.2018 - 14:27 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania nr PIM/07/18/ZP63/2017-142 przed publikacją SIMAP. Redaktor techniczny strony
05.10.2018 - 14:18 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. ... (część nazwy)". Redaktor techniczny strony
05.10.2018 - 14:10 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II (PIM/09/17/ZP76/2017-141). Dawid Kozłowski
05.10.2018 - 13:52 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe -Park & Ride etap II. Dawid Kozłowski
05.10.2018 - 11:47 dokumenty_do_przetargu: dodano Dokumnetacja postępowania nr PIM/07/18/ZP63/2017-142 po publikacji SIMAP. Artur Pieczykolan
05.10.2018 - 11:41 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. ... (część nazwy)". Artur Pieczykolan
05.10.2018 - 10:29 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I, nr sprawy: PIM/09/18/ZO79/2018-176.. Artur Pieczykolan
05.10.2018 - 10:29 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I, nr sprawy: PIM/09/18/ZO79/2018-176.. Artur Pieczykolan
04.10.2018 - 14:38 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, nr sprawy: PIM/09/18/ZO77/2017-132.. Artur Pieczykolan
04.10.2018 - 14:38 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, nr sprawy: PIM/09/18/ZO77/2017-132.. Artur Pieczykolan
04.10.2018 - 14:06 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW196) na odc. od granicy m. Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Dawid Kozłowski
04.10.2018 - 14:05 dokumenty_do_przetargu: dodano Mat. przetargowe - IK Gdynska Czerwonak ZP82. Dawid Kozłowski

Strony