Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
18.08.2018 - 22:35 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Budowa ul. Folwarcznej” postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
18.08.2018 - 22:35 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
18.08.2018 - 22:32 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Budowa ul. Folwarcznej” postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 16:07 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 16:06 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Budowa ul. Folwarcznej” postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 16:05 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 16:04 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Budowa ul. Folwarcznej” postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 16:04 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania przed publikacją w DzUUE - postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 16:01 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania po publikacji ogłoszenia w DZUUE - RB ul. Folwarczna. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 14:53 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Budowa ul. Folwarcznej” postępowanie numer PIM/08/18/ZP72/2015-45. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 13:08 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Remont przejścia podziemnego MILCZAŃSKA pod ul. B. Krzywoustego wraz ze schodami. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 13:06 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do Naramowic (etap II) od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego/ Małe Garbary w Poznaniu - ZP42. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 13:06 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) na odcinku od granicy miasta Poznania do Centaralnej Oczyszczalni Ścieków - PIM/05/18/ZP47/2017-105. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 13:05 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 11:51 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Nasadzenia drzew w ramach zadania: Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej (odcinek IIIA) – nr ref. PIM/08/18/ZO67/2014-11. Artur Pieczykolan
17.08.2018 - 11:12 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie punktu gastronomicznego" postępowanie numer PIM/07/18/59/2016-57. Artur Pieczykolan
16.08.2018 - 13:47 aktualnosc: zaktualizowano Przetarg wyłoni wykonawcę budowy ul. Folwarcznej. Jacek Łakomy
16.08.2018 - 13:46 aktualnosc: dodano Przetarg wyłoni wykonawcę budowy ul. Folwarcznej. Jacek Łakomy
16.08.2018 - 10:47 aktualnosc: zaktualizowano Umowa na opracowanie koncepcji i PFU dla drugiego etapu budowy tramwaju do Naramowic podpisana. Jacek Łakomy
16.08.2018 - 10:46 aktualnosc: dodano Umowa na opracowanie koncepcji i PFU dla drugiego etapu budowy tramwaju do Naramowic podpisana. Jacek Łakomy

Strony