Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/03/21/ZP6/2020-281

SWZ_IDW_IPU

OPZ_1

OPZ_2

OPZ_3

OPZ_4

OPZ_5

OPZ_6

OPZ_7

Miniportal

-----------------------------------------------------------

Zawiadomienie_o_wniesieniu_Odwolania_z_wezwaniem_DPDPO_strona

Uwzględnienie_odwołania_zmiana_SWZ_i_OoZ (dot. zmiany kryteriów_oceny)

----------------------------------------------------------

Pyt i odp nr 1 do SWZ

Uwaga: Zamawiający zamieszcza wzór umowy ze wszczęcia postępowania opatrzony logotypami dofinansowania (bez innych zmian): IPU

----

OoZO_nr_1_zmiana_SWZ_nr_2_zmiana_terminu_na_30_06_2021

----

Pyt_2-14_do_SWZ_strona

---

OoZO_nr_2_zmiana_SWZ_nr_3_zmiana_terminu_na_16_07_2021

Miniportal_zmiana_terminu

---

Pyt_i_odp_nr_2-15_zm_OoZ_nr3_zm_SWZ_nr_4_zm_term_na_20_07_2021

załączniki do odpowiedzi Św. Marcin 2.1 i 4

załączniki do odpowiedzi Św. Marcin 2.1 i 4 cz. 2

KAMEROWANIA

---

Pyt_i_odp_16_pyt_17_do_SWZ

---

Pyt_i_odp_17_do_SWZ

---

Zmiana wzoru umowy_zmiana terminu_na 22-07-2021

Formularze_4-11-13_po zmianach

Miniportal_zmiana_terminu na 22-07-2021

 

Zamawiający wskazuje że kosztorys branży sanitarnej dla zakresu 2.1 dotyczy zarówno sieci kanalizacyjnej jak i sieci wodociągowej zamieszczone w poniższych folderach:

ZAKRES 2.1 – OPZ 7 kosztorysy i STWIORB - foldery:

[1] 2.1.10 Projekt przebudowy sieci kanalizacji

[2] 2.1.14 Projekt przebudowy sieci wodociągowej

To ten sam kosztorys i należy go wycenić tylko raz.

Miniportal_zmiana_terminu na 29-07-2021

Pytania i odpowiedzi nr 19 i nr 20

załącznik do odpowiedzi nr 20 _ formularz oferty