Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kórnickiej do os. Lecha (Odcinek I) i dalej do Ronda Żegrze (Odcinek II) oraz budowa nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, wraz z rozbudową ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej (Odcinek III), w tym rozbudowa ronda Żegrze oraz ul. Unii Lubelskiej oraz budowa pętli tramwajowo - autobusowej "Falista".

Trasa ma spełniać nowoczesne parametry techniczne i technologiczne, które zapewnią  m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawią komfort podróżowania, uwzględnią infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
 • Odcinek I + Ring Łacina 
  realizacja: 2021 r. - 2023 r.
 • Odcinek II 

Zakres podstawowy ZTM - realizacja: sierpień 2018 r. - wrzesień 2019 r.

Zakres rozszerzony ZTM - realizacja: wrzesień 2019 r. – maj 2020 r.

Zakres podstawowy ZDM - realizacja: luty 2019 r. – wrzesień 2019 r.

Zakres rozszerzony ZDM - realizacja: wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

 • Odcinek IIIa 
  realizacja: lipiec 2019 r. -  koniec 2020 r.
 • Odcinek IIIb ZAKOŃCZONO
  realizacja: październik 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • Odcinek IIIc 
  realizacja: w ramach odc. IIIa (lipiec 2019 r. – koniec 2020r.).
Aktualny stan realizacji: 

ODCINEK I (tzw. trasa Kórnicka wraz z fragmentem Ringu Łacina):

 • Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

ODCINEK II (tzw. GTR – trasa  tramwajowa w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wraz z rondem Żegrze):

 • Zakres ZTM: zakończono roboty budowlane, trwa uzupełnianie oznakowania ciągów pieszo-rowerowych

 • Zakres ZDM: zakończono przebudowę skrzyżowań Chartowo – Wiatraczna i Żegrze – Bobrzańska. Trwa remont ul. Żegrze i Chartowo, Wymieniono większość krawężników, rozpoczęto roboty bitumiczne

ODCINEK III (odcinek w ciągu ul. Unii Lubelskiej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową):

Odc. IIIa (od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli):

 • Trwają prace budowlane

Odc. IIIb (budowa ulicy Unii Lubelskiej miejsca, gdzie zlokalizowana zostanie pętla do istniejącego fragmentu ul. Unii Lubelskiej):

 • Zakończono roboty budowlane i przeprowadzono odbiór końcowy.

Odc. IIIc (przebudowa istniejącego odc. ul. Unii Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej):

 • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 31-01-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-04-2020