Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kórnickiej do os. Lecha (Odcinek I) i dalej do Ronda Żegrze (Odcinek II) oraz budowa nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, wraz z rozbudową ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej (Odcinek III), w tym rozbudowa ronda Żegrze oraz ul. Unii Lubelskiej oraz budowa pętli tramwajowo - autobusowej "Falista".

Trasa ma spełniać nowoczesne parametry techniczne i technologiczne, które zapewnią  m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawią komfort podróżowania, uwzględnią infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
 • Odcinek I + Ring Łacina 
  realizacja: 2022 r. - 2023 r.
 • Odcinek II
  realizacja: lipiec 2018 r. - wrzesień 2019 r.
 • Odcinek IIIa 
  realizacja: lipiec 2019 r. -  koniec 2020 r.
 • Odcinek IIIb
  realizacja: październik 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • Odcinek IIIc 
  realizacja: w ramach odc. IIIa (lipiec 2019 r. – koniec 2020r.).
Aktualny stan realizacji: 

Odcinek I wraz z Ringiem Łacina

 • Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji administracyjnych.

Na pozostałych odcinikach prace zostały zakończone.

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 31-01-2015
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 24-11-2021