Rozbudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa fragmentu ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową  (zakres 4) oraz rozbudowa fragmentu ul. Święty Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 2.1) w ramach projektu Program Centrum – etap I (prace budowlane)

GALERIA

Dysponent: 
 • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
 • Aquanet S.A.
Ogólny opis zadania: 

Inwestycja to kolejny etap realizacji Programu Centrum, którego zadaniem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. Ma się stać ono przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów, studentów. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego.

Rozbudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową zakłada m.in. powstanie torowiska umożliwiającego tramwajom jadącym ul. Towarową skręt w prawo w ul. Święty Marcin, przesunięcie lokalizacji przystanków na ul. Towarowej, budowę nowego przejścia dla pieszych przez ul. Święty Marcin, łączącego ruch pieszy i rowerowy między Akademią Muzyczną a pl. Mickiewicza, oraz budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej przy Auli Uniwersyteckiej i Collegium Iuridicum.

Na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki przewiduje się układ dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu ogólnego w każdym kierunku. Na obu jezdniach dodatkowo wydzielony będzie pas ruchu dla rowerzystów. W pasie rozdziału będą mieścić się przystanki tramwajowe: dla relacji zachodniej istniejący przystanek będzie przebudowany, a dla wschodniej powstanie nowy. 

Od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku ul. Gwarnej liczba pasów ruchu ul. Święty Marcin zostanie ograniczona do jednego w każdym kierunku. Po obu stronach usytuowane będą wydzielone miejsca parkingowe, równoległe do jezdni, oraz chodniki. Na skrzyżowaniu Świety Marcin / Kościuszki wyznaczonone zostaną przejścia dla pieszych na każdym wlocie, przy czym przejście na zachodnim wlocie ul. Świety Marcin będzie wyniesione. Pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdniami nasadzona zostanie zieleń wysoka.

Terminy: 
 • maj – wrzesień 2021 r. – przetarg na wykonawcę oraz inżyniera kontraktu
 • październik – listopad 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą oraz inżynierem kontraktu
 • listopad 2021 r. – marzec 2023 r. – realizacja prac budowlanych
 • marzec 2023 r. – rozpoczęcie procedury odbiorowej
 • kwiecień – czerwiec 2023 r. – planowane rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
 • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 
 • Środki własne Miasta Poznania;
 • Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach projektu unijnego pn. „Program Centrum – Etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa";
 • Środki własne Aquanet S.A.
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 03.10.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 03.10.2018 - 12:00
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 08.02.2022 - 10:41