Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
19.04.2018 - 08:40 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
18.04.2018 - 14:37 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I. Łukasz Dolata
18.04.2018 - 14:26 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I. Łukasz Dolata
18.04.2018 - 14:26 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja ARENY. Redaktor techniczny strony
18.04.2018 - 14:13 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - dojazd do ZSP na Naramowicach. Dawid Kozłowski
18.04.2018 - 14:05 inwestycja: zaktualizowano Budowa dróg dojazdowych do ITPOK. Redaktor techniczny strony
18.04.2018 - 13:57 inwestycja: zaktualizowano Budowa parkingu typu Park&Ride . Redaktor techniczny strony
18.04.2018 - 13:45 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. Łukasz Dolata
18.04.2018 - 13:35 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Łukasz Dolata
18.04.2018 - 13:31 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu . Łukasz Dolata
18.04.2018 - 13:13 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - Gdynska_Czerwonak ZP20. Dawid Kozłowski
18.04.2018 - 13:09 inwestycja: zaktualizowano Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza . Łukasz Dolata
18.04.2018 - 13:03 inwestycja: zaktualizowano Budowa ul. Łebskiej i przyległych. Łukasz Dolata
18.04.2018 - 12:44 inwestycja: zaktualizowano Remont ul. Rybaki . Łukasz Dolata
18.04.2018 - 12:20 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Łukasz Dolata
18.04.2018 - 12:17 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Łukasz Dolata
18.04.2018 - 11:48 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka”” postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143. Artur Pieczykolan
18.04.2018 - 11:48 wynik_postepowania: zaktualizowano „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka””, postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143. Artur Pieczykolan
18.04.2018 - 11:48 wynik_postepowania: dodano „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka””, postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143. Artur Pieczykolan
18.04.2018 - 10:49 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap II - prace projektowe. Łukasz Dolata

Strony