Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
14/09/2017 - 13:16 wynik_postepowania: dodano Budowa chodnika w ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Rumiankowej do posesji nr 374 - post. nr ref. PIM/08/17/ZP45/2017-103. Dawid Kozłowski
13/09/2017 - 19:01 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego. Krzysztof Kaczanowski
13/09/2017 - 18:53 aktualnosc: zaktualizowano Zmiana tymczasowej organizacji ruchu w obrębie przystanku tramwajowego Żegrze II. Krzysztof Kaczanowski
13/09/2017 - 18:52 aktualnosc: zaktualizowano Zmiana tymczasowej organizacji ruchu w obrębie przystanku tramwajowego Żegrze II. Krzysztof Kaczanowski
13/09/2017 - 18:50 aktualnosc: zaktualizowano Zmiana tymczasowej organizacji ruchu w obrębie przystanku tramwajowego Żegrze II. Krzysztof Kaczanowski
13/09/2017 - 18:20 aktualnosc: dodano Zmiana tymczasowej organizacji ruchu w obrębie przystanku tramwajowego Żegrze II. Krzysztof Kaczanowski
13/09/2017 - 13:27 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja- postępowanie numer PIM/08/17/ZP52/2016-84. Dawid Kozłowski
13/09/2017 - 13:25 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Przebudowa ulic w granicach SPP (ul. Rybaki) postępowanie numer PIM/08/17/ZP52/2016-84. Dawid Kozłowski
13/09/2017 - 13:15 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego. Krzysztof Kaczanowski
12/09/2017 - 17:19 aktualnosc: zaktualizowano Ul. Święty Marcin – wraca tymczasowa organizacja ruchu. Krzysztof Kaczanowski
12/09/2017 - 17:14 aktualnosc: zaktualizowano Ul. Święty Marcin – wraca tymczasowa organizacja ruchu. Krzysztof Kaczanowski
12/09/2017 - 15:03 aktualnosc: dodano Ul. Święty Marcin – wraca tymczasowa organizacja ruchu. Krzysztof Kaczanowski
12/09/2017 - 14:53 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja- postępowanie numer PIM/08/17/ZP52/2016-84. Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 12:53 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Inspektor Nadzoru dla zadań – „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jez. Malta”, „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jez Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą" -PIM/09/17/ZO113/2017-108. Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 12:52 zapytanie_ofertowe: dodano Inspektor Nadzoru dla zadań – „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jez. Malta”, „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jez Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą". Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 12:36 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Materiały przetargowe - PFU+PB - wezeł Grunwaldzka. Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 12:31 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz Projektem Budowlanym dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20". Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 12:29 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz Projektem Budowlanym dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20". Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 11:50 zapytanie_ofertowe: dodano Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz nadzorem autorskim dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jez. Malta” - nr sprawy: PIM/09/17/ZO112/2017-108. Dawid Kozłowski
12/09/2017 - 11:46 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadań – „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jez. Malta”, „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jez Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą". Dawid Kozłowski

Strony