Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
06/03/2018 - 15:56 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postepowania - postępowanie numer PIM/12/17/ZP70/2016-91. Artur Pieczykolan
06/03/2018 - 15:54 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – przebudowa Mostu Lecha” postępowanie numer PIM/12/17/ZP70/2016-91. Artur Pieczykolan
06/03/2018 - 15:34 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Pływalnia kryta na Ratajach – os. Piastowskie 55 a w Poznaniu. Dawid Kozłowski
06/03/2018 - 15:33 wynik_postepowania: dodano Pływalnia kryta na Ratajach - os. Piastowskie 55a w Poznaniu. Dawid Kozłowski
06/03/2018 - 15:28 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Pływalnia kryta na Ratajach – os. Piastowskie 55 a w Poznaniu. Dawid Kozłowski
06/03/2018 - 15:18 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31/33 – przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103. Łukasz Dolata
06/03/2018 - 15:14 inwestycja: zaktualizowano Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna . Łukasz Dolata
06/03/2018 - 15:08 inwestycja: zaktualizowano Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna . Łukasz Dolata
06/03/2018 - 14:24 inwestycja: zaktualizowano Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola. Łukasz Dolata
06/03/2018 - 14:23 inwestycja: zaktualizowano Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola. Łukasz Dolata
06/03/2018 - 13:21 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Łukasz Dolata
06/03/2018 - 13:13 inwestycja: zaktualizowano Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania. Łukasz Dolata
06/03/2018 - 10:30 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - postepowanie nr PIM/02/18/ZP14/2017-111/114. Artur Pieczykolan
05/03/2018 - 15:32 inwestycja: zaktualizowano Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu. Łukasz Dolata
05/03/2018 - 15:19 inwestycja: zaktualizowano Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej. Łukasz Dolata
05/03/2018 - 15:03 inwestycja: zaktualizowano Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łukasz Dolata
05/03/2018 - 14:51 inwestycja: zaktualizowano Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu – nowa siedziba DPS. Łukasz Dolata
05/03/2018 - 14:49 inwestycja: zaktualizowano Budowa przedszkola dziesięciooddziałowego na Strzeszynie. Łukasz Dolata
05/03/2018 - 14:47 inwestycja: zaktualizowano Budowa przedszkola dziesięciooddziałowego na Strzeszynie. Łukasz Dolata
05/03/2018 - 14:45 inwestycja: zaktualizowano Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza . Łukasz Dolata

Strony