Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dysponent: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Budowa zespołu budynków - domów dziecka z przeznaczeniem dla maksimum 14 wychowanków każdy - oraz budynków administracyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu działek.

Budynki przeznaczone dla wychowanków są dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek administracyjno - socjalny – trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynki wykonane będą w technologii tradycyjnej - ściany murowane, stropy miedzykondygnacyjne żelbetowe.

Poglądowa lokalizacJa: Sarmacka

GALERIA
 

Terminy: 

ul. Sarmacka:
• listopad 2015 – wykonanie dokumentacji projektowej
• luty 2016 – uzyskanie pozwolenia na budowę
• maj 2017 – podpisanie umowy z wykonawcą
• maj 2017 – lipiec 2018 – roboty budowlane
• sierpień 2018 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 

ul. Pamiątkowa:
• grudzień 2017 – wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
• wrzesień 2018 – wybór wykonawcy robót budowlanych
• październik 2018 – wrzesień 2019 – roboty budowlane
• listopad 2019 – planowany terin uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 

ul. Perzycka:

• sierpień – wrzesień 2019 r. – wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej

• sierpień 2019 – styczeń 2020 r. – postępowanie na wybór IK

• październik 2019 r. – styczeń 2020 r. – postępowanie na wybór wykonawcy

• luty 2020 r. – kwiecień 2021 r. – roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

• czerwiec 2021 r. – rozliczenie zadania

Aktualny stan realizacji: 
  • Standaryzacja Sarmacka - zakończono roboty budowlane, zakończono i rozliczono inwestycję.
  • Standaryzacja Pamiątkowa - zakończono prace budowlane, obiekt oddany do użytku
  • Standaryzacja Perzycka - trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 03-02-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020