Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60

Nazwa zadania: 

Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej miasta Poznania

Dysponent: 

Wydział Oświaty

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego, będącego częścią zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Przebudowie podlega prawie cały budynek szkoły z wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, gdzie mieści się przedszkole.

Gruntowny remont pomieszczeń oraz przebudowa mają na celu dostosowanie części budynku do nowej funkcji oraz do wymagań dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i do przepisów przeciwpożarowych. Inwestycja przewiduje modernizację instalacji wewnętrznych.  Niewielkie zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmą lokalizacje nowych miejsc parkingowych dla obsługi pracowników biurowych.

Terminy: 
  • kwiecień 2021 r. – zakończenie weryfikacji dokumentacji projektowej
  • sierpień 2021 r. – wybór wykonawcy robót budowlanych
  • grudzień 2021r. - planowane wykonanie ekspertyzy techniczej
  • czerwiec 2022 r. – planowane zakończenie prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą ekspertyzy technicznej obiektu oraz PFU wraz z programem prac konserwatorskich
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 08-03-2021
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 30-11-2021