Archiwum - 2016

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej, obejmująca liczący ok. 1,1 km odcinek ulicy wraz z tunelem pod linią kolejową E59 Poznań-Wrocław.

Budowa tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej, zmiana konstrukcji jezdni, wykonanie „cichej nawierzchni” bitumicznej, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz sygnalizacji świetlnej z kompleksową przebudową uzbrojeń podziemnych.

Ponadto przebudowa skrzyżowań z ul. Świerkową i Modrzewiową oraz Łozową, wykonane nasadzeń zieleni na terenie całej przebudowywanej ulicy, a także wymiana oświetlenia ulicznego. Budowa progów zwalniających w ulicach: Brzozowa, Świerkowa, Modrzewiowa oraz dodatkowo dwóch przejść z sygnalizacją aktywną na skrzyżowaniu ulic Jesionowej z Modrzewiową.

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym oraz dodatkową powierzchnią dydaktyczną i administracyjną, która zdecydowanie poprawi parametry techniczno-użytkowe dotychczasowego budynku szkolnego, wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego oraz wzmocni społeczny potencjał osiedli Smochowice i Krzyżowniki.

 

Lokalizacja (pdf): tutaj

Renowacja zabytkowych elewacji budynków przy ul. Cegielskiego 1 oraz Garbary 20, zajmowanych przez placówki oświatowe: VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego. Obejmuje ona czyszczenie ceglanych elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków i wstawek tynkowych, wymianę opierzeń blaszanych oraz rynien i rur spustowych dachów.

Zadanie podzielono na 2 etapy:

  • etap I – renowacja budynku A ( główny dydaktyczny LO VIII), budynku B sali gimnastycznej przy ul. Cegielskiego, budynku D sali gimnastycznej przy ul. Garbary 20 – realizacja w roku 2015;
  • etap II - renowacja budynku zajmowanego przez Poznańską Szkołę Chóralną – realizacja w roku 2016.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przebudowa zdewastowanego boiska trawiastego wraz z wymianą drenażu, montażem bramek do futbolu amerykańskiego oraz odtworzeniem zniszczonego toru do jazdy na żużlu i jego infrastruktury.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Budowa kolektora deszczowego o długości prawie 1,2 km wraz z wylotem do rzeki Warty a także kanalizacji deszczowej. W związku z budową odtworzona będzie nawierzchnia ul. Królowej Jadwigi, w obrębie której przebudowany zostanie także gazociąg i istniejąca instalacja elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Lokalizacja (pdf): tutaj