Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi – odwodnienie terenów związanych z budową ZCK

kolektor deszczowy, Królowej Jadwigi, Wierzbięcice, Warta
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa kolektora deszczowego o długości prawie 1,2 km wraz z wylotem do rzeki Warty a także kanalizacji deszczowej. W związku z budową odtworzona będzie nawierzchnia ul. Królowej Jadwigi, w obrębie której przebudowany zostanie także gazociąg i istniejąca instalacja elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych – 16 grudnia 2014 r.

Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą  - 19 lutego 2015 r.

Przekazanie placu budowy wykonawcy – 27 marca 2015 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 31   października 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

PINB wydał decyzję stwierdzajacą zakończenie realziacji robót oraz przekazanie do użytkowania.
Nastąpiło przekazanie dokumenatcji powykonawczej do Dysponenta i rozliczenie zadania.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania oraz dofinansowanie Poznań City Center Development Sp. z o.o.

Załączniki: 
Autor: Elżbieta Gabryelewicz
Data publikacji: 07-02-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-04-2020