Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20

Dysponent: 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Renowacja zabytkowych elewacji budynków przy ul. Cegielskiego 1 oraz Garbary 20, zajmowanych przez placówki oświatowe: VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego. Obejmuje ona czyszczenie ceglanych elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków i wstawek tynkowych, wymianę opierzeń blaszanych oraz rynien i rur spustowych dachów.

Zadanie podzielono na 2 etapy:

  • etap I – renowacja budynku A ( główny dydaktyczny LO VIII), budynku B sali gimnastycznej przy ul. Cegielskiego, budynku D sali gimnastycznej przy ul. Garbary 20 – realizacja w roku 2015;
  • etap II - renowacja budynku zajmowanego przez Poznańską Szkołę Chóralną – realizacja w roku 2016.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin zakończenia prac I etapu – 30 październik 2015 r. 

Termin zakończenia prac II etapu – 30 październik 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

 Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Grzegorz Buchert
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-04-2020