Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu  realizowana w ramach programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii funduszy EOG 2009-2014

Dysponent: 

Miasto Poznań - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Termomodernizacja  5 obiektów oświatowych:

Termomodernizacja  obejmować będzie :

  • docieplenie ścian zewnętrznych oraz przegród poziomych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  • wymianę grzejników żeliwnych na płytowe wraz z termostatami,
  • wymianę oświetlenia jarzeniowego na ledowe,
  • montaż perlatorów na bateriach umywalkowych i zlewozmywakowych,
  • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
Terminy: 

Termin rozpoczęcia - październik 2015 r.

Termin zakończenia - październik 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

1. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego os Tysiąclecia 43:
16.08.2016 zadanie zostało ukończone i rozliczone, dokonano odbioru technicznego.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 os. Władysława Łokietka 104:
12.08.2016 zadanie zostało ukończone i rozliczone, dokonano odbioru technicznego.

3. Szkoła Podstawowa nr 23 ul Norwida 21:
16.12.2016 dokonano ostatecznego odbioru prac. 

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Jawornicka 1:
20.10.2016 zadanie zostało ukończone i rozliczone, dokonano odbioru technicznego.

5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ul. Prądzyńskiego:
20.10.2016 zadanie zostało ukończone i rozliczone, dokonano odbioru technicznego.

Źródła finansowania: 

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii funduszy EOG 2009-2014 oraz Środki własne Miasta Poznania

Data utworzenia: 10.11.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30.04.2020 - 09:47